Totalentreprenad

Kontakta oss

Vid en totalentreprenad ansvarar vi för hela objektet. Vi har då samordningsansvaret för samtliga delar som ingår i entreprenaden, förutom vs-installaionen så ingår exempelvis bygg, el, isolering, ventilation med flera. Totalentreprenader underlättar mycket för beställaren som endast behöver hålla kontakt med en enda leverantör istället för samtliga leverantörer som ingår i entreprenaden.

Andra tjänster som kanske också intresserar dig…