Kvalitet

Kvalitet är ett grundkrav i denna bransch och inte ett konkurrensmedel som i många andra.

Kontakta oss

Kvalitetspolicy

Vi ska framstå som en kunnig och trovärdig leverantör med hög tillgänglighet för våra kunder.

Vi eftersträvar att alltid leverera en hög kvalitetsnivå som tillfredsställer våra kunder så de väljer JS Rör AB före andra konkurrerande företag.

Vi ska alltid ge kunden besked ifall avvikelser som kan påverka leveransen inträffar.

JS Rör AB säkrar kvalitet och kompetens i installationer genom auktorisation som

VVS-installatör och genom fortlöpande utbildning av installatörer.

Vi säkrar kvalitet i alla entreprenader med hjälp av kvalitetsplan och egenkontroll.
Ledningen sätter mål för kvalitetsarbetet, planerar installationer och servicejobb för att få minsta möjliga störningar vid genomförandet.
Våra medarbetare ska vara välinformerade och ta ansvar för kvalitet i utfört arbete.
Våra leverantörer ska leverera produkter och tjänster med hög kvalitet och hög leveranssäkerhet så att vi klarar våra åtaganden mot kunden.
Öjebyn 2008-02-14

Roger Ström, VD
JS Rör AB