Frågor och svar

Här samlar vi frågor som vi ofta får av våra kunder. Här får du svaren.

Kontakta oss

Vad är en VVS-tjänst?

Oavsett vad som skall passera rörsystemet, vatten, köldmedium osv. så kräver installationen rörinstallatörens kompetens. Vänd Dig därför alltid till yrkeskunniga och utbildade hantverkare så vet du att arbetet är fackmannamässigt utfört.

Varför är det ibland prisskillnad i offerter från olika företag?

Ifrågasätt alltid en offert, också den som har ett avvikande lågt pris. Tänk på att det kan vara stor kvalitetsskillnad på de arbeten som utförs av olika hantverkare. Vilka tycker Du ger ett seriöst intryck och kan lämna referenser?

Det kan ibland hända att en kund väljer en offert som på pappret är billigare, men när allt som installatören debiterat som ”tillkommande, extrakostnader” har installationen blivit betydligt dyrare än den dyraste bland de offerter kunden hade att välja mellan. Det gäller att som kund inte jämföra äpplen med päron.

Vår rekommendation är därför att Du som kund verkligen förvissar Dig om att de som lämnat offerter till Dig har gjort det utifrån samma förutsättningar och även inkluderat nödvändigt material i samma omfattning.

Var kritisk, men var det åt båda håll. Ställ frågor tills Du känner att Du har fått de svar som Du är nöjd med!

Vad betyder förkortningen VVS?

VVS står för ”värme, ventilation, sanitet”. Det bör dock påpekas att användningen av termen VVS på senare år minskat, medan man ser VS, ”värme, sanitet”, allt oftare. Det är ju den biten rörmokarna ägnar sig åt, medan ventilationen ligger på andra yrkesgrupper.

Det kan ibland hända att en kund väljer en offert som på pappret är billigare, men när allt som installatören debiterat som ”tillkommande, extrakostnader” har installationen blivit betydligt dyrare än den dyraste bland de offerter kunden hade att välja mellan. Det gäller att som kund inte jämföra äpplen med päron.

Vår rekommendation är därför att Du som kund verkligen förvissar Dig om att de som lämnat offerter till Dig har gjort det utifrån samma förutsättningar och även inkluderat nödvändigt material i samma omfattning.

Var kritisk, men var det åt båda håll. Ställ frågor tills Du känner att Du har fått de svar som Du är nöjd med!

Behöver man testa funktionen på säkerhetsventiler?

Ja, du bör testa funktionen på säkerhetsventilerna minst en gång per år.

Det kan ibland hända att en kund väljer en offert som på pappret är billigare, men när allt som installatören debiterat som ”tillkommande, extrakostnader” har installationen blivit betydligt dyrare än den dyraste bland de offerter kunden hade att välja mellan. Det gäller att som kund inte jämföra äpplen med päron.

Vår rekommendation är därför att Du som kund verkligen förvissar Dig om att de som lämnat offerter till Dig har gjort det utifrån samma förutsättningar och även inkluderat nödvändigt material i samma omfattning.

Var kritisk, men var det åt båda håll. Ställ frågor tills Du känner att Du har fått de svar som Du är nöjd med!

Montören var här i 4 timmar, varför står det 5 timmar på fakturan?

I arbetstiden räknas även restid till och från arbetsplatsen, eventuell materialanskaffning och inrapportering av tid och material. På grund av detta blir den sammanlagda tiden längre än den faktiska tid montören är på plats.

Varför är värmepumpar så populära?

Man kan konstatera att det säljs väldigt många värmepumpar just nu. Dessa försäljningsvolymer är självklart ett kvitto på att tekniken ur många aspekter är bra. Generellt kan man också säga att ju större värmebehov som föreligger desto bättre ekonomi i en värmepump. Det finns självklart mindre värmepumpar som också ger god ekonomi!

Vilka garantier erbjuder ni?

JS Rör AB lämnar två års garanti för fel som går under Konsumenttjänstlagen. Observera att detta enbart gäller material och tjänster som är levererade oss.
Vår garanti gäller således INTE för av konsument tillhandahållet material.

Vår branschorganisation rekommenderar oss att meddela kunden om vi finner det tillhandahållna materialet olämpligt eller tveksamt. Vi har därför skyldighet att i vissa fall avråda från installation.

Frågor och svar om rot-avdraget

Regeringen föreslår satsningar om sammanlagt 23 miljarder kronor för att stärka arbetsmarknadspolitiken och öka efterfrågan inom byggsektorn. Bland annat föreslår regeringen att skatten ska sänkas för reparation, ombyggnader, tillbyggnad och underhåll av byggnader – så kallade rot-tjänster.

Här finns en länk till Skatteverket där det finns en massa frågor och svar om just rot-avdrag.

Vilka tjänster ger rätt till rot-avdrag?

Skatteverket har nu förtydligat vilka tjänster som ger rätt till avdrag (och vilka som inte gör det). Klicka här för att läsa mer.

Hur beräknar man maximal skattereduktion?

Skatteverket har tagit fram en mall där man enkelt kan beräkna maximal skattereduktion, klicka här för din egen uträkning.