Trafik

Kontakta oss

Trafikpolicy

Företaget ska:

Regelbundet gå igenom verksamheten och bedöma riskerna för ohälsa och olycksfall.
Gå igenom de psykiska, fysiska och organisatoriska förhållandena.
Identifiera de risker som våra anställda utsätts för vid resor i tjänsten.
Planera för att åtgärda och minska de identifierade riskerna.
Informera våra anställda om riskerna samt hur man kan minskar dessa.
Se till att samtliga medarbetare har den kunskap och information som krävs för att följa policyn. Följa upp att medarbetarna följer den gällande policyn.

Våra anställda ska:

Använda bilbälte, oavsett vilken typ av bil/buss som används.
Hålla gällande hastighetsbegränsningar.
Följa gällande trafikregler.
Leva upp till vår alkohol- och drogpolicy, d.v.s. alltid vara nykter och drogfri i tjänsten.
Ha den behörighet och den hälsa som krävs för att på ett trafiksäkert sätt köra i tjänsten.
Gärna använda handsfree vid användande av mobiltelefon vid bilkörning.
Rapportera eventuella tillbud till din arbetsledare.
Se till att ”skadeanmälan-motorfordon” finns i bilen.
Lasta säkert inne i bilen samt vid lastning på takräcke – använd spännband.
Kontrollera att däcken har korrekt mönsterdjup – sommartid minst 1,6 mm, vintertid minst 3 mm.
Se till att ”Första hjälpen”-utrustning finns i servicebilen.
Vid användning av släpkärra kontrollera lampor och blinkers före körning.
Vid användande av egen bil i tjänst se till att det egna fordonet i så stor utsträckning som möjligt följer vår policy.

Ovanstående gäller även de bilar vi hyr.

Öjebyn 2008-02-14
Roger Ström, VD
JS Rör AB