Köks- och badrumsrenoveringar

Kontakta oss

Kök och badrum är jätteviktiga platser i ett hus. Det är också de platser i ett hus där risken för vattenskador är stor om arbetet inte utförs på rätt sätt. Anlita därför alltid en auktoriserad rörfirma för dessa arbeten!

Vid ombyggnad eller renovering river vi ut din gamla vs, för att sen installera den nya i ditt nya kök eller badrum. Vill du även ha hjälp med att välja bra och funktionella lösningar och material så hjälper vi gärna till!
Naturligtvis hjälper vi dig även med dessa tjänster om det gäller nybyggnationer!

Andra tjänster som kanske också intresserar dig…