Miljö

Kontakta oss

Miljöpolicy

JS Rör AB ska uppfylla de lagar regler som samhället ställer på vår verksamhet.

Vi eftersträvar att i våra installationer arbeta miljöanpassat. Vår miljöpolicy är att i alla delar försöka minimera eventuella skadliga effekter av vår verksamhet.

Det innebär att vi skall:

Arbeta med sådant material och teknik som är skonsam mot miljön.
Öka kunskapen och höja medvetandet i miljöfrågor hos samtliga anställda.
Vid val av underleverantörer skall dessa ha motsvarande ambitioner på miljöarbetet.
Tillgodose våra kunders krav på miljöriktiga installationer.
Bidra till ett hushållande av resurser, samt följa tillämpbara miljölagar och andra krav som berör företaget.
Hålla vår miljöpolicy tillgänglig för alla.
Öjebyn 2008-02-14

Roger Ström, VD
JS Rör AB