Stambyten

Kontakta oss

I äldre fastigheter kan det bli aktuellt med stambyten för att eliminera risken för vattenskador p g a att stammarna helt enkelt är för gamla och riskerar att gå sönder. Vi utför stambyten i alla slags fastigheter både med kvarboende och där de boende tillfälligt flyttat ut.

Andra tjänster som kanske också intresserar dig…