ROT-avdraget

ROT-avdraget
REPARATION – OMBYGGNAD – TILLBYGGNAD
(texten nedan är hämtad från Skatteverkets hemsida)

ROT-avdraget är 30% av arbetskostnaden. Kostnader för resor, material mm är inte berättigande till ROT-avdrag.

För att du ska kunna använda rotavdraget måste du uppfylla vissa villkor.

Du måste i förväg meddela att du vill nyttja ROT-avdraget, ditt personnummer och fastighetsbeteckning / org.nr på brf (se punkt 3).  Det är viktigt att du lämnar korrekta uppgifter!

Du som köpare ansvarar för att alla villkor för rot- och rutavdraget är uppfyllda.

Rot- och rutavdraget räknas ihop och är sammanlagt max 50 000 kronor per person och år. Det är din inkomst och hur många andra avdrag du gör som styr hur mycket just du kan få i rot- och rutavdrag.

Det är enkelt för dig som köpare att ta fram ett intyg på hittills nyttjad ROT och RUT, då Skatteverket erbjuder både en e-tjänst och en app-tjänst för ändamålet. Dessa tjänster kräver e-legitimation. Har du nyttjat flera tjänster under året, kan det vara bra att ta ut ett sådant intyg och lämna till oss, så att vi vet hur stort belopp som finns kvar att nyttja.

Du måste vara ägare till fastigheten där arbetet utförs. Ägandet måste vara registrerat i Skatteverkets eller i Lantmäteriets register.

Krav på dig som köpare för ROT-avdrag
Du måste ha fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång.

Du är bosatt i Sverige eller betalar skatt i Sverige för minst 90 procent av din totala inkomst.

Du måste ha betalt för arbetet före årsskiftet för att avdraget ska komma med i din deklaration.

Du ska ha rotavdrag kvar att utnyttja.

Du måste betala tillräckligt med skatt för att kunna få dra av för ROT-arbete.

Ett dödsbo kan få rotavdrag men enbart för arbete som är utfört före dödsfallet.

Bostaden
Du måste äga bostaden under den period som arbetet utförs.  Om du nyligen köpt din fastighet kanske ägandet inte hunnit lagföras, då är det bra om du ger oss en kopia på köpebrevet som vi kan bifoga till Skatteverket när vi ansöker om ROT-avdrag.

Du måste vara ägare till fastigheten där arbetet utförs. Ägandet måste vara registrerat i Skatteverkets eller i Lantmäteriets register. Det räcker alltså inte att vara gift eller att man har köpt fastigheten ihop, om man inte står som registrerad ägare.

Köper du en bostad övergår äganderätten normalt till dig när du skriver under köpebrevet. Är du osäker kan du kolla upp det i ditt köpekontrakt.

För att utnyttja rotavdraget måste du helt eller delvis bo i bostaden där tjänsten utförs. Om du har dubbel bosättning räknas båda ställen som bostad. Bostaden måste vara ett småhus, en ägarlägenhet eller en bostadsrätt. Även fritidshus räknas som bostad.

Du kan även få rotavdrag för arbete i dina föräldrars bostad om du har betalat för arbetet och äger bostaden.

Du kan inte få rotavdrag för att bygga ett nytt hus, en friliggande byggnad exempelvis ett garage eller för om- eller tillbyggnad av hus som är yngre än fem år.

ROT-avdrag kan medges för att till exempel bygga ett nytt garage eller en carport om de byggs samman med ett befintligt bostadshus som inte är yngre än fem år. Observera att du måste utgå från husets värdeår.

Fastighetsbeteckning
Om ROT-arbetet utförs på din fastighet måste du uppge din fastighetsbeteckning.

Du som bor i bostadsrätt uppger i stället bostadsrättsföreningens organisationsnummer och även lägenhetsnummer som är fyra siffror. Bostadsrättsföreningens organisationsnummer hittar du i exempelvis föreningens årsredovisning.

Krav på utföraren
Vi som utförare har F-skattebevis och är registrerad arbetsgivare.

Arbetet måste ge rätt till rotavdrag.

Alla VVS-arbeten ger inte rätt till ROT-avdrag! För att avdraget ska ske krävs att det sker en förändring.  Reparation av inventarier (tex en blandare, radiator, WC-stol osv) är te x INTE ROT-berättigade, men att byta ut den är!  Finns exempel på vad som är ROT-arbete på www.skatteverket.se