Integritetspolicy

GDPR – POLICY

Den 25 maj 2018 trädde den nya EU-förordningen GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft. Den ersätter den svenska Personuppgiftslagen, PUL och största ändringen är hur vi som företag får behandla dina personuppgifter. Du som är kund hos oss finns i vårt kundregister med uppgifter som du själv lämnat till oss. Önskar Du inte längre finnas i vårt register får Du kontakta oss.

Behandling av personuppgifter – kunder
Du ska veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till och vilka som har tillgång till dem.  Vi behandlar enbart personuppgifter när de behövs för att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser gentemot Dig som kund samt myndigheter, enligt lagar och avtal.

Här följer exempel på personuppgifter vi behandlar:
För- och efternamn
Företag (gäller för företagskunder)
Organisationsnummer (företag, för t ex omvänd momsskyldighet)
Adress, telefonnummer och e-mailadress
Personnummer (måste anges för att kunna göra ROT-avdrag)
Fastighetsbeteckning (måste anges för att kunna göra ROT-avdrag)

Om du vill göra ROT-avdrag frågar vi efter de uppgifter vi behöver för att kunna fullgöra det du ber oss om, dvs. personnummer och fastighetsbeteckning.
Om vi saknar uppgifter och Du meddelat att du vill ha avdrag för ROT, kan vi söka uppgifterna i register. De register vi använder är Bisnode (allmänna upplysningar) och söktjänster som hitta.se

Dina uppgifter finns registrerade i vårt kundregister i vårt administrationsprogram Hantverksdata Entré.
Entré har en säkerhetsinställning där endast personer inom vår organisation som behöver uppgifterna för att kunna utföra sina arbetsuppgifter, har behörighet att komma åt de uppgifter som finns i systemet. Systemet skyddar i mycket hög grad mot intrång, då samtliga användare har eget lösenord till såväl enskild dator, samt egen inloggning i Entré, med olika behörighetsgrad.

Vi lämnar aldrig ut dina uppgifter till tredje part, om du inte uttryckligen bett oss göra detta. Ett exempel är när vi ansöker om ROT-avdrag och lämnar uppgifter till Skatteverket. Detta sker alltid enligt Skatteverkets direktiv.

Kontakt
Om du har frågor kring behandlingen av dina uppgifter är du välkommen att kontakta oss.